არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი


Entrepreneurs and Non-Entrepreneurial (non-commercial) Legal Persons
Railway Transport College

13.01.2017

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 8 ნოემბრის სხდომაზე, ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯს 6 წლის ვადით მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი (საზოგადოებრივი სტატუსი).

27.09.2016

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯმა მიიღო მონაწილეობა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში, საგრანტო კონკურსში და მოიპოვა გამარჯვება.

ვრცლად

15.11.2015

სს „საქართველოს რკინიგზასა“ და გერმანიის რკინიგზის შვილობილ კომპანია DB E&C შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გერმანიის მხარე უზრუნველყოფს შემუშავებული მოდულური პროგრამების გადახედვას და რეკომენდაციების მოწოდებას ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის სწავლების დუალური მეთოდის მიდგომების გათვალისწინებით.

ვრცლად