კოლეჯის სტრუქტურა

დავით საზანდრიშვილი - დირექტორი
მანანა მოისწრაფიშვილი - ხარისხის მენეჯერი
თამარ დარჩიაშვილი - ბუღალტერი
თამარ ხოკერაშვილი - შესყიდვების სპეციალისტი
მარინე მაისურაძე - საქმეთა მმართველი