ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დარბაზში გამართული შეხვედრები

2017 წლის 10-16 მაისს, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დარბაზში გაიმართა ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის პროგრამების ანალიზის დოკუმენტების შემუშავების, ასევე, კოლეჯის სასწავლო მეთოდოლოგიისა და მასალების შესახებ სამუშაო შეხვედრები.