ხელშეკრულება სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯსა და შპს გრანიტს შორის

2017 წლის 23 იანვარს სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯსა და კოლეჯის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის ტენდერში გამარჯვებულ შპს გრანიტს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით რვა თვის განმავლობაში განხორციელდება შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები