„საქართველოს რკინიგზა“ და გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C

სს „საქართველოს რკინიგზასა“ და გერმანიის რკინიგზის შვილობილ კომპანია DB E&C შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად გერმანიის მხარე უზრუნველყოფს შემუშავებული მოდულური პროგრამების გადახედვას და რეკომენდაციების მოწოდებას ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის სწავლების დუალური მეთოდის მიდგომების გათვალისწინებით.